SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất nước bưởi đóng chai.

09/07/2018

Sử dụng tinh dầu cam, bưởi xử lý rác thải xốp

07/05/2015

Nghiên cứu chiết xuất chất giảm tai biến tim mạch từ cùi bưởi

13/04/2015

Sinh trưởng của bưởi Sa Điền tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Giang

15/10/2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả bưởi Đoan Hùng

18/09/2014

Phú Thọ: Ứng dụng công nghệ để bảo quản bưởi Đoan Hùng

10/01/2013

Bình Dương: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể bưởi Bạch Đằng, huyện Tân Uyên

21/09/2012

Giữ gìn danh tiếng “Bưởi Biên Hòa ngọt giọng khách miền xa”

23/09/2010

Ảnh hưởng của thụ phấn bổ sung đến năng suất phẩm chất của bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh

15/03/2010

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng đất và chất lượng quả bưởi làm căn cứ khoa học cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý bưởi Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

23/07/2008