SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát triển quy trình real-time RT-PCR phát hiện virus lở mồm long móng ở gia súc

05/09/2018

Mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến

24/08/2018

Mô hình chăn nuôi heo VietGAP

05/07/2018

Mô hình chăn nuôi heo Đan Mạch

06/07/2018

Ảnh hưởng của dầu cá hồi, vitamin E, selen trong khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản, thành phần axit béo và thời gian bảo quản trứng của gà ác

02/08/2018

Con giống tốt tăng hiệu quả chăn nuôi

21/07/2018

Mô hình sản xuất thức ăn TMR chăn nuôi bò sữa.

11/07/2018

Mô hình công nghệ thông tin quản lý giống heo

08/07/2018

Mô hình chăn nuôi bò thịt

07/07/2018

Ảnh hưởng của cỏ Mulato II đến sự tiêu thụ dưỡng chất, khối lượng và chất lượng thịt thỏ địa phương tại Kiên Giang

24/04/2018