SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất collagen từ vảy cá

05/01/2021

Ngày 18/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ sản xuất collagen"

07/12/2020

Phát triển các sản phẩm thực phẩm có giá trị gia tăng từ cá sấu

08/01/2019

Polymer sinh học có nhiều ứng dụng rất đa dạng

30/07/2018

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 6/2015

10/06/2015

Thủy phân collagen từ da cá tra bằng enzym neutrase

14/08/2013

Mạch máu 3D

26/06/2012