SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khai thác nền tảng sở hữu công nghiệp IPPlatform

24/06/2020

Chuyển đổi chất thải nhựa thành nhiên liệu

02/05/2020

Ra mắt nền tảng khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng bảo vệ cộng đồng, phòng chống Covid-19

21/04/2020

Ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả chống dịch virus corona

05/02/2020

Thủ tướng chỉ thị thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

18/01/2020

Giải pháp giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

27/09/2019

Tìm hướng chuyển giao công nghệ

04/06/2014

Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ từ cơ sở

25/02/2013

Khai mạc Hoạt động trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ khu vực Bắc Trung Bộ 2012

26/06/2012

Kết quả nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được đón nhận

15/02/2012