SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm Chaetomium cupreum và nấm Arthrobotrys oligospora để phòng trừ bệnh lở cổ rễ trên cây dưa leo

21/08/2019

Khởi nghiệp với mỹ phẩm sinh học: nâng cao giá trị cây dừa Việt Nam

27/03/2019

Mô hình trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao.

08/04/2019

Mô hình trồng rau an toàn

16/01/2019

Mô hình xử lý và bảo quản một số loại rau tại TP.HCM

24/08/2018

Quy trình thu hoạch một số loại rau quy mô hợp tác xã tại TP.HCM

01/08/2018

Mô hình quản lý bệnh hại bằng giải pháp sinh học trên nhóm rau ăn lá và ăn quả

20/07/2018

Ảnh hưởng của nồng độ canxi đến hiện tượng nứt quả dưa lê trồng trong nhà màng

01/03/2018

Trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao

16/07/2014

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả chuyển gien ở dưa chuột (Cucumis sativus L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

11/07/2014