SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế pin năng lượng hiệu năng cao tích hợp trong quần áo

29/12/2018

Túi đựng nước tiện sử dụng ngoài hải đảo

13/09/2013

Hội nghị Quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano – IWAMSN” lần thứ 6

31/10/2012

Phát minh hợp kim siêu đàn hồi mới

28/07/2011

Hội thảo khoa học quốc tế hóa học các vật liệu khung cơ - kim

24/03/2011

Chế tạo thành công nhựa tự phân hủy từ ngô, sắn

06/12/2010