SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xử lý nước thải cho khu công nghiệp

13/08/2019

Nghiên cứu phát triển mô hình khu công nghiệp xanh trên địa bàn TP.HCM: trường hợp điển hình của Khu chế xuất Tân Thuận

19/02/2019

Khởi công khu kỹ nghệ Việt - Nhật tại TPHCM

20/02/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 12/2013

11/12/2013

Khởi công Vườn ươm công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

25/11/2013

Thực trạng gửi trẻ của công nhân khu chế xuất Tân Thuận

22/11/2013

Đánh giá độc tính nước thải Khu Công nghiệp Nhơn Trạch

23/08/2012

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải tại các khu chế xuất – khu công nghiệp ở TP.HCM

19/09/2008

Nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung, trường hợp cụ thể là khu công nghiệp Lê Minh Xuân

28/07/2008