SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công nghiệp

24/07/2019

Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn điều khiển đèn LED công suất lớn từ 150W-250W cho chiếu sáng công cộng

15/03/2019

Ích lợi của việc mở rộng ứng dụng đèn LED

25/01/2019

Video: giải pháp chiếu sáng thông minh cho nhà xưởng tại Việt Nam

15/11/2018

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp điều khiển thông minh cho chiếu sáng công nghiệp"

12/11/2018

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng bằng đèn LED đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và ra hoa của cây tía tô xanh Hàn Quốc trồng thủy canh trong nhà

20/08/2018

Chế tạo thử nghiệm LED tử ngoại hướng tới ứng dụng khử trùng nước

31/07/2018

Ảnh hưởng của đèn LED đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của rau xà lách thủy canh

26/06/2018

Hệ thống đèn LED thông minh từ nguồn năng lượng mặt trời và lưới điện kết hợp trong điều kiện biển đảo

18/04/2018

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017