SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thử nghiệm robot thông minh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi

17/01/2019

Hiệu quả của một số biện pháp phòng chống loãng xương ở người trên 45 tuổi tại TP.HCM

10/09/2018

Nghiên cứu đề kháng insulin, giảm tiết insulin và tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bệnh nhân lớn tuổi

27/08/2018

Đời sống người cao tuổi ở TP. HCM nhìn từ cấp độ hộ gia đình

29/11/2013

Smartphone cho người lớn tuổi

23/02/2013

Toilet thông minh cho người bệnh

04/10/2012

Thảm thông minh biết đỡ người khỏi ngã

07/09/2012

Nhật Bản “trình làng” robot gội đầu tiên tiến

10/10/2011