SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Vật liệu mới làm từ tơ nhện và gỗ có thể thay thế nhựa

16/02/2020

Nhà khoa học Việt chế tạo chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa

17/01/2020

Sâu bột giải quyết vấn đề rác thải nhựa

31/12/2019

Hai nghiên cứu làm cơ sở cho công nghệ xử lý rác thải nhựa phù hợp với Việt Nam

16/12/2019

Đang diễn ra triển lãm "Vì một Việt Nam không rác thải nhựa"

18/12/2019

Mời tham dự Triển lãm "Vì Việt Nam không rác thải nhựa"

13/12/2019

Vén màn bí ẩn về loài sâu sáp có khả năng ăn rác thải nhựa một cách sạch sẽ

07/12/2019

Tái chế rác thải nhựa thành các chất hóa dầu có giá trị

24/06/2019

Sự di chuyển của các sợi vi nhựa trong môi trường.

07/12/2018

Công nghệ mới phân hủy hầu hết các loại nhựa

23/12/2010