SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chương trình học G-Robot trong giáo dục STEM

11/12/2020

Bàn tay robot mô phỏng sinh học giống bàn tay con người

09/10/2020

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot vượt địa hình hỗ trợ dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu

10/06/2020

Hệ thống giúp robot học kỹ năng vận động của động vật

13/05/2020

Áp dụng thuật toán học sâu để tạo cảm giác cho đầu ngón tay của robot

09/06/2020

LEAP – rotbot thân mềm nhanh nhất được tạo ra từ cảm hứng về loài báo

16/05/2020

Robot phân loại rác sử dụng trí tuệ nhân tạo

08/11/2019

Xu thế phát triển robot xã hội

20/03/2019

Robot dịch vụ: cơ hội cho startup

05/01/2019

Robot công nghiệp

19/11/2018