SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tách tạp chất ngay từ đầu quy trình sản xuất để tăng giá trị gia vị xuất khẩu

08/04/2021

Ứng dụng công nghệ chiếu xạ sản xuất hạt nano hỗ trợ phòng bệnh trong nông nghiệp

17/11/2020

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

16/11/2020

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim cho sản xuất dưa lưới

03/11/2020

Thiết bị tạo dung dịch diệt khuẩn trong chế biến thực phẩm KKA-20

05/11/2020

Thiết bị chưng cất phân tử

05/11/2020

Thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc thảo dược thân thiện môi trường

05/11/2020

Công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo

05/11/2020

Chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

05/11/2020

Đèn diệt khuẩn bằng bức xạ tia cực tím

05/11/2020