SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bệnh viện đầu tiên hoạt động dựa vào công nghệ thực tế ảo

24/11/2019

Giải pháp giáo dục thông minh dành cho trẻ em

29/07/2019

Xu hướng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) về quản lý khối lượng, chi phí (QS) và tạo lập thực tế ảo (VR) trong ngành xây dựng

24/10/2019

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo mới với ứng dụng Welcome to Light Fields

02/08/2018

TOÀN CẢNH KH&CN THẾ GIỚI NĂM 2014

10/02/2015

Công nghệ mới cho phép trải nghiệm cuộc sống của người khác

24/11/2014

25 sáng chế hay nhất

28/01/2014

Thực tế ảo

16/09/2009