SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đài Truyền hình Việt Nam nhận Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008

24/07/2013

Chuyên gia Phòng thử nghiệm an toàn điện và công nghệ môi trường Nhật Bản sang thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

26/01/2013

Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1

17/01/2013

Tổng kết thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012

15/10/2012

Hội thảo và Khóa Đào tạo giảng viên khu vực về các hệ thống quản lý năng lượng và tiêu chuẩn ISO 50001

14/06/2012

Hội nghị Tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước

09/04/2012

Xây dựng 500 mô hình điểm về cải tiến năng suất và chất lượng

01/03/2012

Giám đốc Phòng Châu Á - Thái Bình Dương của Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

11/03/2011

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, chứng nhận và quản lý chất lượng

28/02/2011

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011

12/01/2011