SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

TripHunter: ứng dụng du lịch thông minh của người Việt

05/04/2019

Xu thế phát triển robot xã hội

20/03/2019

Giải pháp kết hợp công nghệ AI vào quản trị doanh nghiệp

11/03/2019

Nhân bản hóa robot và mặt trái

23/02/2019

Công nghệ AI hỗ trợ nghiên cứu ung thư

12/02/2019

Đầu tư cho trí tuệ nhân tạo: hãy thận trọng

26/01/2019

Công nghệ AI chẩn đoán các rối loạn hiếm gặp chỉ bằng bức ảnh một khuôn mặt

11/01/2019

ARGOnet: phương pháp dự báo dịch cúm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

16/01/2019

Công nghệ AI giúp cải thiện chất lượng sống bệnh nhân ung thư

04/01/2019

Mô hình máy tính giúp xác định các loài động vật hoang dã

07/12/2018