SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh

07/11/2018

Phát triển loại xe tự lái thông minh thích nghi với tình trạng giao thông.

04/11/2018

Công nghệ mới giúp điều khiển TV bằng giọng nói.

18/09/2018

Sự ra đời của công nghệ có khả năng dự đoán hành động trong tương lai

02/07/2018

Công nghệ mới giúp chống nhận diện khuôn mặt trên các nền tảng mạng xã hội

16/06/2018

Công nghệ nền tảng 4.0 và các ứng dụng cho thành phố thông minh

08/06/2018

Mạng vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thành phố thông minh

31/05/2018

Mô hình máy tính có khả năng giải mã cảm xúc trên Facebook

21/04/2018

Trí tuệ nhân tạo, robot và nhân loại

10/08/2015

Trí tuệ nhân tạo sau màn ảnh

23/04/2015