SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng thiết bị laser nội mạch vào vật lý trị liệu

15/10/2018

Thiết bị laser nội mạch

09/10/2018

Thiết bị điều trị tần số ứng dụng trong vật lý trị liệu

24/09/2018

Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân đau thắt lưng hông bằng phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

08/07/2009