SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu giá trị của phương pháp giải trình tự thế hệ mới trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể qua DNA thai tự do trong máu mẹ

04/05/2020

Việt Nam sẽ sản xuất nhiều loại test xét nghiệm SARS-CoV-2

16/04/2020

Xét nghiệm SARS-CoV-2 không cần tiếp xúc

07/04/2020

Nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm trên chip với giá thành thấp để thực hiện phản ứng LAMP khuếch đại ADN tại chỗ

18/02/2020

Sản xuất mẫu sinh phẩm đo số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học

16/10/2019

Sản xuất mẫu bệnh phẩm giả định thường gặp phục vụ kiểm tra chất lượng xét nghiệm vi sinh lâm sàng

23/09/2019

Ứng dụng kĩ thuật PCR vào công tác nghiên cứu, xét nghiệm và sản xuất

16/10/2018

Vòng đeo tay thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe và đo lường ô nhiễm môi trường

10/08/2018

Chẩn đoán sớm ung thư bằng xét nghiệm máu.

29/04/2018

Áp dụng quy trình pilot sản xuất và đánh giá độ đồng nhất, ổn định mẫu bệnh phẩm giả định mủ, đờm chứa vi khuẩn

15/09/2015