SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ức chế ăn mòn hợp kim đồng của amit mạch vòng trên cở sở axit béo tổng hợp C8 ÷C18 từ N – Parafin dầu mỏ Việt Nam và ứng dụng

13/02/2008

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8 ÷ C18

10/01/2008