SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Gia tăng thời gian bảo quản thực phẩm bằng công nghệ điều biến khí

22/10/2018

Mô hình bảo quản xoài và thanh long bằng công nghệ màng bán thấm

02/08/2018

Mô hình xử lý và bảo quản dứa và đu đủ

27/08/2018

Mô hình xử lý và bảo quản một số loại rau tại TP.HCM

24/08/2018

Thử nghiệm sử dụng ong ký sinh để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong kho

22/08/2018

Khảo sát khả năng sinh tổng hợp nisin của một số chủng vi khuẩn lactic ứng dụng trong bảo quản thực phẩm

17/08/2018

Quy trình thu hoạch một số loại rau quy mô hợp tác xã tại TP.HCM

01/08/2018

Làm cà phê sạch: đóng góp của khoa học và công nghệ trong nước

25/06/2018

Mô hình xử lý bảo quản và đóng gói hoa lan cắt cành phục vụ xuất khẩu

24/07/2018

Phân tích công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương sau thu hoạch bằng biểu đồ sáng chế.

05/07/2018