SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng chế phẩm chitosan-nanoSiO2 trong xử lý và bảo quản chuối sau thu hoạch

12/07/2020

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Quy trình bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol

09/06/2020

Quy trình chế biến và bảo quản mật ong xuất khẩu

20/05/2020

Bảo quản hoa tươi bằng nước ion đồng

18/05/2020

Perovskite – Tiềm năng phát triển quang điện

16/08/2019

Bảo quản tôm thẻ chân trắng bằng dịch chiết từ gừng và riềng

07/02/2020

Hệ thống bảo quản thực phẩm Denba Fresh

04/12/2019

Hội thảo giới thiệu “Giải pháp tổng thể trong chế biến và bảo quản nông sản – thực phẩm”

25/11/2019