SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất glucose và HMF từ rơm rạ

20/10/2019

Nghiên cứu qui trình chế tạo glucose và HMF (5- Hydroxymethylfurfural) từ biomass (rơm rạ) bằng các xúc tác khác nhau

15/08/2019

Lò đốt sinh học cung cấp nhiệt sạch trong sấy nông sản

27/09/2018

Chứng kiến “Lò đốt sinh học cung cấp nhiệt trong sấy nông sản” vận hành

14/08/2017

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 3/2016

02/03/2016

Than sinh học - hiệu quả nhờ công nghệ

10/06/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong lĩnh vực hóa-sinh

20/08/2010

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong lĩnh vực hóa-sinh

20/08/2010

Hợp tác nghiên cứu nhiên liệu sinh học

09/10/2009