SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Pseudomonas sp.

23/03/2020

Chế tạo vật liệu nano LDH hấp phụ salicylate ứng dụng làm thuốc trừ bệnh sinh học

24/02/2020

Quy trình sản xuất chế phẩm Bt (Bacillus thuringiensis) dùng trong kiểm soát sâu hại thuộc bộ Lepidoptera trên cây rau

15/02/2020

Nhà khoa học Việt chế tạo chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa

17/01/2020

Sản xuất chế phẩm sinh học bảo quản trái cây ứng dụng công nghệ nano

31/10/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm Chaetomium cupreum và nấm Arthrobotrys oligospora để phòng trừ bệnh lở cổ rễ trên cây dưa leo

21/08/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Cupriavidus sp. có khả năng phân hủy 2,4-D trong thuốc trừ cỏ

15/08/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

20/07/2019

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải trong hệ thống nước thải của bệnh viện và phòng khám

09/10/2018

Ủ phân gà bằng chế phẩm sinh học

14/09/2018