SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm Chaetomium cupreum và nấm Arthrobotrys oligospora để phòng trừ bệnh lở cổ rễ trên cây dưa leo

21/08/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Cupriavidus sp. có khả năng phân hủy 2,4-D trong thuốc trừ cỏ

15/08/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

20/07/2019

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải trong hệ thống nước thải của bệnh viện và phòng khám

09/10/2018

Ủ phân gà bằng chế phẩm sinh học

14/09/2018

Mô hình quản lý bệnh hại bằng giải pháp sinh học trên nhóm rau ăn lá và ăn quả

20/07/2018

Chế phẩm sinh học phòng trừ sâu khoang ăn tạp hại rau, đậu tại TP.HCM.

04/06/2018

Điều chế xăng từ mùn cưa

03/12/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 5/2014

14/05/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2014

19/03/2014