SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải trong hệ thống nước thải của bệnh viện và phòng khám

09/10/2018

Ủ phân gà bằng chế phẩm sinh học

14/09/2018

Mô hình quản lý bệnh hại bằng giải pháp sinh học trên nhóm rau ăn lá và ăn quả

20/07/2018

Chế phẩm sinh học phòng trừ sâu khoang ăn tạp hại rau, đậu tại TP.HCM.

04/06/2018

Điều chế xăng từ mùn cưa

03/12/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 5/2014

14/05/2014

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2014

19/03/2014

Chế tạo sinh phẩm hỗ trợ điều trị ung thư

20/09/2013

Tận dụng nước thải sau chưng cất cồn để sản xuất chế phẩm sinh học 

05/04/2013

Mời tham dự báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” chuyên đề: “Chế phẩm sinh học mới BIO-HR – Sản xuất từ nước thải sau chưng cất cồn sử dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”

28/03/2013