SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Quy trình bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol

09/06/2020

Ứng dụng công nghệ nano và micro chitosan đẩy nhanh sản xuất vaccine cúm trong nước

21/01/2019

Sản xuất chế phẩm vi sinh HYTd chứa chitosan và axit amin

21/04/2020

Nghiên cứu loại bỏ phẩm màu và kim loại nặng trong nước thải bằng vật liệu composite điều chế từ chitosan và than hoạt hóa từ bã mía

16/01/2020

Ứng dụng hoạt chất sinh học chitosan - axit amin trong canh tác nông nghiệp

30/10/2019

Thứ Sáu (11/10): Báo cáo "Xu hướng nghiên cứu ứng dụng hoạt chất sinh học Chitosan - Axit amin trong canh tác nông nghiệp"

10/10/2019

Sản xuất hạt nano chitosan làm tá chất cho vaccine cúm A/H5N1

14/09/2019

Mô hình bảo quản xoài và thanh long bằng công nghệ màng bán thấm

02/08/2018