SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

TP.HCM đã có doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngành dược

28/08/2018

TP.HCM: thêm một đơn vị được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

04/04/2018

Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp chứng nhận đầu tư hai dự án mới

19/11/2015

Nguyên Nông: doanh nghiệp khoa học và công nghệ

23/08/2013

Đài Truyền hình Việt Nam nhận Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008

24/07/2013

Trao chứng nhận đầu tư cho Dự án “Khu Giải trí và Thể dục thể thao”

08/10/2012

Doanh nghiệp đầu tiên được chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao

16/08/2012

Kiểm tra hoạt động của một số tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ

29/03/2012

Hoạt động KH&CN cơ sở: tài chính, sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp

06/01/2012

Lễ trao Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

07/04/2011