SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chuyển đổi số dựa trên nhu cầu của khách hàng và hoạt động của doanh nghiệp

15/01/2021

CESTI 2020: đa dạng hoạt động thông tin phục vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng

31/12/2020

Công nghệ sản xuất collagen từ vảy cá sẽ được doanh nghiệp Việt triển khai ứng dụng

21/12/2020

Kéo dài thời gian bảo quản để xuất khẩu mãng cầu

16/12/2020

Ngày 18/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ sản xuất collagen"

07/12/2020

Ngày 14/12: Kết nối ý tưởng "Công nghệ bảo quản xoài"

04/12/2020

Cà phê công nghệ: tối đa hóa các cơ hội hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ

29/06/2020

Ứng dụng công nghệ chiếu xạ sản xuất hạt nano hỗ trợ phòng bệnh trong nông nghiệp

17/11/2020

Cửa thu nước có lưới chắn rác chống trộm và van ngăn triều có hệ thống phao

12/11/2020

Thiết bị tạo dung dịch diệt khuẩn trong chế biến thực phẩm KKA-20

05/11/2020