SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Cấp phép - Giải pháp tạo nguồn lực R&D

08/04/2019

Phát triển từ R&D đến một ngành công nghiệp mới

13/08/2018

Hợp tác nhà khoa học – doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng

01/06/2018

Đưa công nghệ mới vào ngành khai thác xa bờ

14/05/2018

Sáng tạo và phát triển nhờ hợp tác I-A

08/09/2017

Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

17/04/2020

TP.HCM: Hỗ trợ kinh phí chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp

09/04/2020

Hình thành viện công nghệ tiên tiến: kỳ vọng chuyển giao nhiều công nghệ cho doanh nghiệp

20/01/2020

600 chuyên gia nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ về Việt Nam

17/01/2020