SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tạo β - glucosidase siêu chịu nhiệt tái tổ hợp từ cổ khuẩn Pyrococcus furiosus trong Escherichia coli để sản xuất isoflavone từ đậu nành

15/06/2019

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho chuyển gen trên cây đậu nành sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

03/05/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm mới ứng dụng cho thuốc điều trị ung thư

22/04/2019

Kiểm soát tuyến trùng nang đậu nành

19/04/2019

Quy trình kỹ thuật canh tác giống đậu nành HLĐN29 cho vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

13/08/2018

Nghiên cứu sản xuất sữa giá trị sinh học cao

21/03/2017

Sáng chế với hạt đậu nành

13/08/2014

Chế phẩm protein đậu nành

24/05/2014

Kéo dài tuổi thọ của lốp xe bằng dầu đậu nành

28/07/2012

Thịt từ thực vật

22/09/2010