SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhân giống hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

08/09/2020

Xây dựng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào

03/07/2020

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào lưu giữ các mẫu giống sâm Việt Nam

13/06/2020

Thương mại hóa giống cây trồng

09/03/2019

Nghiên cứu khoa học: lối đi cho giống cây trồng thương phẩm

08/10/2018

TECHPORT tổ chức tư vấn và tiếp nhận yêu cầu công nghệ tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM 2019

15/08/2019

Giống cây mới có thể làm sạch không khí trong nhà

21/01/2019

Giống cây trồng: cần phải đưa lên vị trí hàng đầu

03/01/2019

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây đảng sâm

07/08/2018

Công nghệ nhân giống mới giúp rau quả trở nên “hấp dẫn” hơn với người tiêu dùng

28/07/2018