SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tiết kiệm chi phí nhờ nhân giống in vitro Nưa konjac bản địa có hàm lượng glucomannan cao

24/12/2018

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Nưa

06/12/2018

Ảnh hưởng của giống và điều kiện bảo quản đến hàm lượng glucomannan trong các giống củ nưa trồng tại một số tỉnh miền Nam

08/08/2018