SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình nhân giống in vitro lan Kiếm vàng Phan trí

14/09/2020

Mô hình trồng hoa lan cắt cành Mokara và Dendrobium

18/07/2018

Quy trình trồng và chăm sóc lan Dendrobium

05/09/2018

Nghiên cứu chọn lọc một số dòng lan Dendrobium mini mới.

25/08/2018

Mô hình xử lý bảo quản và đóng gói hoa lan cắt cành phục vụ xuất khẩu

24/07/2018