SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống sấy hồng ngoại thông minh DS.IR03

25/10/2019

Công nghệ sấy đa năng dùng cho nông sản, thực phẩm

03/06/2019

Phương pháp đo nhiệt bằng bức xạ không tiếp xúc khi gia công tốc độ cao

08/12/2014

Sản phẩm sáng tạo năm 2014

21/07/2014

Nghiên cứu sự thay đổi huyết động học tại não sử dụng công nghệ hồng ngoại gần

09/12/2013

Nhìn xuyên đêm với kính hồng ngoại giá rẻ

29/08/2012

Pin mặt trời trong suốt

26/07/2012

Nấu ăn bằng điện quang

06/04/2012

Nấu ăn bằng điện quang

06/04/2012

Sáng chế liên quan đến bếp ga

05/08/2011