SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ra mắt Mạng lưới Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN

14/04/2021

Hội thảo khoa học về thương mại hoá kết quả nghiên cứu và giải mã công nghệ

26/10/2020

Tọa đàm “Chính sách pháp luật về chuyển giao công nghệ và quản lý, chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước”

23/10/2020

Khó khăn trong đại dịch cho thấy sự chuẩn bị lâu dài của ngành KH&CN

11/07/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Thương mại hóa giống cây trồng

09/03/2019

Lọc nước bằng máy tạo hơi nước hữu cơ giá rẻ

29/04/2020

Thiết bị phát điện dùng năng lượng sóng biển

29/04/2020

Kháng thể có thể được sử dụng để tạo ra vắc-xin ngừa COVID-19

27/04/2020

Một số nghiên cứu xử lý chất thải y tế và công nghệ, thiết bị sẵn sàng chuyển giao

10/10/2018