SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa”

06/09/2019

Nghiên cứu xác định một số đặc tính kỹ thuật của bộ trao đổi nhiệt compact ứng dụng trong máy điều hòa không khí cỡ nhỏ làm việc với môi chất lạnh CO2

18/03/2019

Công việc nội trợ hằng ngày: nguồn ô nhiễm không khí tiềm ẩn

20/02/2019

Hệ thống khử trùng không khí trong phòng mổ

09/10/2018

Phản ứng bất ngờ của thực vật với hàm lượng carbon dioxide cao trong không khí

02/05/2018

Sử dụng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà

13/05/2018

Khả năng ứng dụng của công nghệ IoT trong quan trắc chất lượng nước và không khí tại Việt Nam.

25/05/2018

Báo cáo phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng IoT trong quan trắc chất lượng nước và không khí

18/05/2018

Công nghệ laser giúp phát hiện phản ứng hóa học trong bầu khí quyển

14/04/2018

Sáng chế Việt mới (F6)

08/12/2016