SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: xây dựng và phát triển đô thị thông minh

20/05/2020

Sáng kiến Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam sắp triển khai tại địa phương

29/06/2020

Các thuật toán giúp thiết kế các tòa nhà tốt hơn

24/06/2020

Cơ hội nhận tài trợ cho các sáng kiến giải quyết ô nhiễm không khí của nghiên cứu viên trẻ và sinh viên

16/06/2020

Startup Việt với giải pháp sáng tạo trong ngành kiến trúc – xây dựng

08/07/2019

Startup Việt sáng tạo công nghệ an toàn cho xe ô tô

24/09/2018

Tạo giá trị mới cho ngành tổ chức sự kiện

10/06/2019

Các sự kiện khoa học được chờ đợi năm 2020

16/01/2020

Công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019

30/12/2019

Trao 14 giải thưởng sáng kiến cộng đồng 2018

27/12/2018