SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

214 tỷ đồng cho thông tin KH&CN mỗi năm

26/11/2014

64.000 TS, PGS, ThS nhưng bài đăng tạp chí quốc tế thấp

27/12/2013

Hỗ trợ kinh phí cho chương trình công nghiệp vi mạch của TP.HCM

23/04/2013

Ngân sách cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải phù hợp tiến độ phê duyệt

10/04/2013

50 tỷ và 18.000 mét vuông đất

23/09/2010

Mỹ, châu Âu và Nga chạy đua về năng lượng tái sinh

23/08/2010

Kính phiên dịch thông minh

11/11/2009