SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bóng đá: trò chơi may mắn?

21/01/2019

Nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp cho thanh thiếu niên

18/04/2018

Thiếu 400.000 nhân lực CNTT vào năm 2020

10/06/2014

Đào tạo kỹ năng kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp

13/09/2013

Tập huấn về phương pháp và kỹ năng định giá công nghệ

18/07/2013

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng viết bài báo gửi các tạp chí quốc tế”

01/03/2013

Robot dạy trẻ em bị tự kỷ giao tiếp

15/11/2012

Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong quản lý khoa học và công nghệ

31/08/2012

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Khóa đào tạo về Kỹ năng thuyết trình và giảng bài về sở hữu trí tuệ

18/04/2012

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

17/04/2012