SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các giải pháp phòng, chống ngập cho đô thị

19/08/2019

Thuốc tiểu đường mới có thể giúp người béo phì giảm cân

08/04/2018

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ

08/04/2016

22 sáng chế tốt nhất do Tạp chí Time đánh giá

03/02/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 12/2015

09/12/2015

Sáng chế chống ngập

12/10/2015

Hai hợp chất mới phát hiện từ trái ô môi

16/09/2014

Phương pháp mới có thể loại bỏ hơn 90 % lượng chì trong nước

11/08/2014

Hiệu quả sản xuất lúa tái sinh ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

20/06/2014

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và phần mềm mô phỏng thủy lực quản lý mạng lưới thoát nước và vấn đề ngập lụt đô thị lưu vực kênh Nước Đen – quận Tân Phú TP. HCM

09/01/2014