SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng máy học trong nghiên cứu chế tạo pin lithium

23/03/2021

Áp dụng kỹ thuật học sâu để giải khối Rubik

08/03/2021

Sử dụng kỹ thuật học sâu để kiểm soát mức độ mê của bệnh nhân trong quá trình gây mê

01/10/2020

Chip TPU quang từ giúp máy học xử lý các thuật toán phức tạp hơn

09/08/2020

VinAI có 3 nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Máy học

19/07/2020

Trải nghiệm công nghệ đỉnh cao về “trí tuệ nhân tạo và máy học” tại Techfest 2019

12/11/2019

Sử dụng kỹ thuật AI để cải thiện hiệu năng và độ an toàn của pin

21/04/2020

Đầu tư cho trí tuệ nhân tạo: hãy thận trọng

26/01/2019

ARGOnet: phương pháp dự báo dịch cúm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

16/01/2019

Mô hình máy tính giúp xác định các loài động vật hoang dã

07/12/2018