SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng nấm

18/02/2019

Phát hiện 9 chi nấm mốc gây hại công trình đại nội Huế

19/08/2014

Màng chất dẻo tự làm sạch lấy cảm hứng từ pho mát

10/02/2012

Nghiên cứu tách chất ức chế nấm mốc Aspergillus flavus từ một số chủng vi khuẩn Bacillus sp.

20/05/2011

Xác định hệ nấm mốc trên một số trái cây ở Việt Nam

06/08/2008