SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nâng cao khả năng sử dụng tin học cho người mù

16/09/2014

Mắt kính dành cho người mù màu

05/03/2013

Điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị

30/10/2012

Xe ô tô dành cho người mù

03/07/2012

Người mù lái xe hơi

06/04/2012

Camera giúp người mù phục hồi khả năng nhìn

14/04/2011

Máy in ảnh ưu việt cho người mù

22/02/2011