SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sử dụng phage kiểm soát dịch bệnh cây trồng

15/05/2020

Pheromone từ giun giúp bảo vệ cây trồng

02/10/2019

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt cà chua

28/09/2019

Nghiên cứu ứng dụng mô hình sinh học xử lý thuốc trừ cỏ

28/05/2019

Startup Việt với giải pháp nông nghiệp 4.0 toàn diện

26/08/2019

Startup Việt và giấc mơ tự động hóa nông nghiệp

25/07/2019

Vi khuẩn sợi dẫn điện làm giảm đáng kể khí thải nhà kính từ hoạt động trồng lúa

28/04/2020

Ứng dụng ảnh vệ tinh để đánh giá thực trạng sản xuất và dự báo năng suất trên cây ngô

22/04/2020

TP.HCM: Hỗ trợ kinh phí chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp

09/04/2020

Sử dụng phế phụ phẩm cùi bắp và vỏ trấu trồng nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus)

14/03/2020