SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế chống ngập

12/10/2015

Các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng tài nguyên nước mưa tại TP. HCM

20/02/2014

Sẽ không thu phí nước mưa chảy tràn

10/04/2013

Triển vọng thu hoạch nước mưa tại TP.HCM

04/06/2012

Tản mạn về chuyện nước mưa

05/08/2011

Tạo mưa trên sa mạc nhờ sáng chế của Liên Xô cũ

10/01/2011

Xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ cấp nước trong mùa cạn cho hạ du lưu vưc sông Hồng – Thái Bình

29/04/2008