SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam sẽ có thêm vệ tinh viễn thám

15/05/2013

Hoãn phóng vệ tinh VNREDSat- 1 do điều kiện thời tiết

06/05/2013

Việt Nam sắp phóng vệ tinh viễn thám đầu tiên

25/04/2013

Việt Nam sắp phóng vệ tinh hơn 70 triệu USD

24/02/2013

Việt Nam sẽ phóng vệ tinh thứ 3 vào quý II năm 2013

09/01/2013

Mỹ phóng vệ tinh tìm kiếm sự sống trong vũ trụ

10/03/2009