SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp khử mùi cơ thể từ tinh dầu Satureja Montana (húng núi)

07/02/2020

Sản phẩm cải thiện làn da, chống lão hóa từ tinh dầu Laserpitium siler L.

11/02/2020

Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế

30/01/2020

Thiết bị chiếu sáng không cần điện của Việt Nam nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ

02/01/2020

Sức sáng tạo khu vực ASEAN qua thông tin sáng chế

28/02/2019

Một số sáng chế về xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

09/10/2018

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu sáng chế Derwent Innovation.

31/08/2018

Phân tích công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương sau thu hoạch bằng biểu đồ sáng chế.

05/07/2018

Kết nối hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cho các dự án phát triển bền vững

03/05/2018

Khởi nghiệp từ sáng chế: doanh nghiệp gặp khó khăn

26/04/2017