SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực thẩm định sáng chế cho Việt Nam

21/08/2020

Sản xuất thực phẩm chức năng từ mỡ đà điểu và cao chiết thảo dược

06/07/2020

Bào chế thuốc điều trị bệnh trĩ và bệnh suy giãn tĩnh mạch từ cây dền gai và rau sam

03/07/2020

Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần VI: các giải pháp đều đã thương mại thành công

27/05/2020

Chế phẩm dùng để súc miệng chứa tinh dầu trầu không

11/06/2020

Sáng chế của Viettel được cấp bằng bảo hộ độc quyền tại Mỹ

06/11/2019

Sức sáng tạo khu vực ASEAN qua thông tin sáng chế

28/02/2019

Khẩu trang tái sử dụng 100 lần

22/04/2020

Hợp chất tìm thấy trong loài bọt biển có thể chữa ung thư

23/04/2020

Hệ thống trồng cây thủy canh kiểu tháp

22/04/2020