SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng chế phẩm chitosan-nanoSiO2 trong xử lý và bảo quản chuối sau thu hoạch

12/07/2020

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Quy trình bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol

09/06/2020

Giảm thiểu tổn thất nông sản sau thu hoạch

18/11/2019

Nhiều ý tưởng, sản phẩm mới về công nghệ chế biến sau thu hoạch

15/04/2019

Mô hình bảo quản xoài và thanh long bằng công nghệ màng bán thấm

02/08/2018

Mô hình xử lý và bảo quản dứa và đu đủ

27/08/2018

Mô hình xử lý bảo quản và đóng gói hoa lan cắt cành phục vụ xuất khẩu

24/07/2018

Phân tích công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương sau thu hoạch bằng biểu đồ sáng chế.

05/07/2018