SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất chế phẩm trừ sâu sinh học từ nấm Nomuraea rileyi

11/09/2019

Sản xuất hoạt chất kích thích sinh học từ axit humic và rong tảo

04/09/2019

Xu hướng phát triển sản phẩm cellulose sinh học tại Việt Nam

21/08/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nấm Chaetomium cupreum và nấm Arthrobotrys oligospora để phòng trừ bệnh lở cổ rễ trên cây dưa leo

21/08/2019

Nghiên cứu sulfate hóa Exopolysaccharide từ dịch nuôi cấy nấm Cordyceps sinensis và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

16/08/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Cupriavidus sp. có khả năng phân hủy 2,4-D trong thuốc trừ cỏ

15/08/2019

Vật liệu tiềm năng thay thế nhựa, bảo vệ môi trường

25/07/2019

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

20/07/2019

Quy trình thủy phân cá để sản xuất phân sinh học cho nông nghiệp

17/07/2019