SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo vật liệu nano LDH hấp phụ salicylate ứng dụng làm thuốc trừ bệnh sinh học

24/02/2020

Mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học

23/11/2019

Quy trình sản xuất chế phẩm Bt (Bacillus thuringiensis) dùng trong kiểm soát sâu hại thuộc bộ Lepidoptera trên cây rau

15/02/2020

Giải pháp tạo khuôn phân tử cho cảm biến sinh học

12/02/2020

Nhà khoa học Việt chế tạo chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa

17/01/2020

Chế tạo than sinh học từ rác thực vật

11/01/2020

Thiết bị vi dòng để gắn vi mẫu lên cảm biến sinh học

03/01/2020

Chế tạo vật liệu cellulose sinh học dạng khô

09/12/2019

Hai nghiên cứu làm cơ sở cho công nghệ xử lý rác thải nhựa phù hợp với Việt Nam

16/12/2019

Nano thảo mộc và công nghệ tự động sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao

18/12/2019