SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Điểm mới của Ngày Chuyển đổi số 2021

08/04/2021

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021

26/03/2021

Kính áp tròng AR hỗ trợ cải thiện thị lực cho người khiếm thị

10/03/2021

Chuyển đổi số dựa trên nhu cầu của khách hàng và hoạt động của doanh nghiệp

15/01/2021

60 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Startup Wheel

30/10/2020

Ra mắt Trung tâm triển lãm KORETOVIET hỗ trợ kết nối giao thương Việt - Hàn

25/09/2020

Tiếp tục tuyển chọn startup tham gia Chương trình tăng tốc khởi nghiệp SIHUB – EXPARA Mùa 2

11/09/2020

Hơn 480,000 USD hỗ trợ dành cho Startup từ các tập đoàn quốc tế

02/09/2020

Định hướng IPO cho startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ

17/07/2020

Saigon Innovation Hub hợp tác với Hội Hàn kiều tại TP.HCM hỗ trợ startup

15/06/2020