SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phương pháp điều trị mới cho trẻ em suy thận mạn giai đoạn cuối

30/08/2018

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm rối loạn calci-phosphor ở bệnh nhân suy thận mạn tính

21/05/2010

Tìm hiểu tình trạng loãng xương ở bệnh nhân nữ suy thận mạn tính bằng phương pháp Dexa

25/03/2009

Khảo sát mối tương quan giữa bêta 2 microglobuline huyết thanh và một số chỉ điểm sinh học của suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau lọc máu

04/07/2008

Nồng độ bêta 2 microglobuline huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không lọc máu

03/07/2008

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn III, IV tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

18/01/2008