SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy xương, hướng đến ghép điều trị bệnh lý tổn thương xương

23/03/2020

Nghiên cứu tạo mảnh ghép mô mềm từ tế bào gốc mô mỡ và khung nâng đỡ sinh học

11/06/2018

Mỹ phẩm từ tế bào gốc dây rốn

02/04/2018

Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc

16/10/2017

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 3/2016

02/03/2016

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 10/2015

12/10/2015

Công nghệ tế bào gốc: đi vào đời sống

08/07/2015

Thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

10/04/2015

Thành lập Hội Tế bào gốc TP.HCM

04/11/2014

Bí mật đằng sau cái chết của tế bào gốc

01/10/2014