SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Smart City 360 độ: nhiều giải pháp ứng dụng thực tế cho đô thị thông minh

28/07/2018

Công nghệ nền tảng 4.0 và các ứng dụng cho thành phố thông minh

08/06/2018

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về đô thị thông minh năm 2018

01/06/2018

Mạng vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thành phố thông minh

31/05/2018

Việt Nam – Đài Loan tăng cường hợp tác về công nghiệp nhẹ và thành phố thông minh

14/12/2017

Xây dựng thành phố thông minh - Giải pháp phát triển hiệu quả cho Thành phố Hồ Chí Minh

26/10/2017

Cấu trúc của đô thị thông minh (phần 1)

12/05/2017

Thẻ đa ứng dụng cho thành phố thông minh

24/02/2017

Chất lượng cuộc sống thành phố tốt hơn nhờ công nghệ và đổi mới

23/03/2016

TP. Hồ Chí Minh - hướng đến nền kinh tế tri thức hội tụ với Smart City

09/07/2015