SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các thiết bị an toàn sinh học phục vụ nghiên cứu

28/07/2020

Qualcomm khai trương phòng thí nghiệm đầu tiên tại Việt Nam

24/06/2020

Đào tạo và chuyển giao công nghệ: thế mạnh phát triển của doanh nghiệp ngành sinh học

09/01/2019

Phòng thí nghiệm đầu tiên ngoài Trung Quốc sao chép được coronavirus

31/01/2020

Khai mạc triển lãm Analytica Vietnam 2019

03/04/2019

Hội thảo chuyên đề “Chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong phòng thí nghiệm”

22/10/2018

Thiết bị y tế cho phòng thí nghiệm

17/09/2018

TP.HCM hỗ trợ nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm, thử nghiệm

16/10/2017

CASE: thương hiệu mạnh trong phân tích kiểm nghiệm

05/08/2016

Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TPHCM

01/02/2015